ประกาศปกป้องพุทธศาสนา

อาจารย์น้องไนซ์ ประกาศปกป้องพุทธศาสนา และ เตือนภัย  

     นับจากนี้เป็นต้นไป รูปแบบของมารจะใช้ AI ในการทำลายพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเป้าไปที่พระสายวิปัสสนากรรมฐาน  หากพระภิกษุรูปใด ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้ ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ทางเรามีทีมงานด้านกฎหมายพร้อมช่วยเหลือพระภิกษุทุกรูป

เตือนสติชาวพุทธ “เรื่อง อย่าดูแคลนนักปฏิบัติกรรมฐานเพื่อหนทางของการหลุดพ้น”

ตอน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ถูกศิษย์ดูแคลนในจิต

ข้าพเจ้าขออนุญาต พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น และสายหลวงปู่มั่นด้วยความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่ง มา ณ. โอกาสนี้

ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านสามารถทราบวาระจิตความนึกคิดของผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์หลายครั้งหลายครา แม้เรื่องแสดงฤทธิ์ต่างๆ ท่านก็สามารถทำได้ แต่ท่านมิได้นำไปแสดงโอ้อวดใคร ท่านมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือปราบลูกศิษย์หัวดื้อ และผู้ที่คิดไปลองดีท่านเท่านั้น ขอยกตัวอย่าง เช่น พระอาจารย์รูปหนึ่ง แห่งวัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ครั้งหนึ่ง… เกิดดูหมิ่นดูแคลนหลวงปู่มั่นว่า

         “ท่านพระอาจารย์มั่น มิได้ร่ำเรียนปริยัติธรรมมามากเหมือนเรา ท่านจะมีความรู้กว้างขวางได้อย่างไร เราได้ร่ำเรียนมาถึงเปรียญธรรม ๕ ประโยค จะต้องมีความรู้กว้างขวางมากกว่าท่าน และที่ท่านสอนเราอยู่เดี๋ยวนี้ จะถูกหรือมิถูกประการใดหนอ” 

ขณะนั้นหลวงปู่มั่นอยู่ที่กุฏิของท่าน คนละมุมวัด ได้ทราบวาระจิตของท่านพระมหาปิ่น ว่ากำลังคิดดูถูกท่าน อันเป็นภัยแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่ง ท่านจึงลงจากกุฏิ เดินไปเอาไม้เท้าเคาะฝากุฏิของท่านพระมหาปิ่น แล้วพูดเตือนสติว่า 

“ท่านมหาปิ่นเธอจะมานั่งดูถูกเราด้วยเหตุอันใด การคิดเช่นนี้เป็นภัยต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจริงหนา..ท่านมหา”

ท่านพระมหาปิ่นตกใจเพราะคาดไม่ถึง รีบลงจากกุฏิมากราบขอขมาท่านว่า 

“กระผมกำลังนึกถึงท่านอาจารย์ในด้านอกุศลจิต กระผมขอกราบเท้าโปรดอโหสิให้กระผมเถิด ตั้งแต่นี้ต่อไป กระผมจะบังคับจิตมิให้นึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลจิตอย่างนี้ต่อไป”

นี่คือตัวอย่างของอริยะสงฆ์สายวิปัสสนาธุระที่ปฏิบัติกรรมฐาน มีศีลบริสุทธิ์ กระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์