ห้องสมุดเทวา

ปัญหา ถาม - ตอบ

สภาวะธรรมในกลุ่มนิรมิตเทวาจุติ

ตอบโดยแม่นก


สมาชิก ถาม : 

@นก ขออนุญาตคุณแม่นกและคุณพ่อนก

ฝากเรียนถามอ.น้องไนซ์ค่ะ


    เมื่อมีสภาวะกายนิ่ง มีความโล่งเบาส่วนหนึ่งมีแสงไฟข้างหน้าและมองเห็นภาพต่าง ๆ เคลื่อนไปเรื่อย ๆ นี้ ภาพสวยงามและน่ากลัวต่าง ๆ กันไป 

   เรียนถามว่าสิ่งนี้ควรนำมาพิจารณาหรือไม่อย่างไรคะ หรือควรปล่อยผ่านค่ะ

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿


แม่นกตอบ :  พิจารณารู้แล้ววางคะ

💮💮💮💮💮💮💮💮💮


สมาชิก 

@นก ขอบพระคุณอ.น้องไนซ์ ค่ะ สาธุค่ะ


อันนี้แม่นกตอบคะถ้าน้องไนซ์ตอบจะแจ้งนำหน้าคำตอบว่าน้องไนซ์ตอบคะ

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


สมาชิก : 

@นก ขอบพระคุณคุณแม่นกมาก ๆ ค่ะ 


    ✨นิรมิตเทวาจุติ✨

💠อาจารย์น้องไนซ์ นิรมิต 

ปัญหา ถาม - ตอบ  


#กายคตาสติ #อมตะธรรม

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

สมาชิกถาม:

กราบ​เรียนถามอาจารย์

น้องไนซ์ค่ะ  2 ข้อค่ะ

1.ในชีวิตประจำวันต้องยุ่งกับ​การทำงาน เราจะภาวนาอย่างไรค่ะ

2. ใน พระไตรปิฎกพระพุทธ​องค์ กล่าวไว้ว่า บุคคลใด หลง ลืม กายคตาสติ  เชื่อว่า

บุคคลนั้นหลงลืมอมตะ

"คำกล่าวนี้มีนัยยะ อย่างไรบ้างค่ะ

กราบสาธุค่ะ

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

น้องไนซ์ตอบว่า 


1.เราจักถามท่านว่า การประสงค์ เดินตามหนทางแห่งองค์พุทธะ จุดหมายปลายทางของตัวท่านเองเพื่อสิ่งใด 

2.กายคตาสติ เป็นส่วนต้น ของการเดินสู่อมตะธรรม หรือ เป็นการแสวงหาชิ้นส่วนนึงของกุญแจในการเดินสู่ อมตะธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้   เป็นส่วนหนึ่งในองค์ความรู้ทั้งหมด   นั่นคือส่วนที่องค์พุทธะท่านได้กล่าวไว้  " คือนำใบไม้ในกำมือมาสอน  เพื่อหนทางสู่ นิพพาน  กายคตาสติ  ส่วนหนึ่งของใบไม้ในกำมือ "


**เอาล่ะทีนี้...เราจักมาตอบเรื่อง #อมตะธรรม 


ความกระจ่างในข้อธรรมคือ สิ่งที่องค์พุทธะท่านปรารถนาให้พุทธศาสนิกชนฝึกพิจารณาจากตัวหนังสือที่มีการสรุปไว้..หาใช่เอาตัวหนังสือมาหนุนไว้แล้วหรือเทินไว้บนหศีรษะ แล้วบอกว่าตนเข้าใจ...

ด้วยหากเป็นเช่นนี้ การฝึกจิตท่านจะย่ำอยู่กับที่และใช้สายตาสาดส่องแข่งกันว่าผู้ใดจำตัวหนังสือมาพูดได้ดีกว่ากัน โดยไม่น้อมจิตพิจารณาเพื่อหาความกระจ่างในข้อธรรมที่องค์พุทธะท่านเพียรสอน


**อมตะธรรม คือการอยู่เหนือเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง (นิพพาน) เป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยใดมาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นได้เมื่อไม่เกิดขึ้นได้จึงไม่มีการดับ


ประเด็นนั้นมิใช่เพื่ออ่านเพื่อรู้ความหมาย แต่พวกท่านตัองแสวงหาหนทางแห่งการอยู่เหนือเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง โดยใช้จิตในการแสวงหา มิใช่ใช้สายตาในการอ่านแสวงหาเพียงอย่างเดียว


**การรู้จากการใช้สายตาแสวงหาเป็นการรู้เพียงขั้นต้น แต่ท่านจักต้องหาความกระจ่างในข้อธรรม ที่พระพุทธองค์ท่านนำใบไม้ในกำมือมาสอนด้วยการน้อมจิตพิจารณาเพื่อให้เกิดซึ่งปัญญา จึงจักยกจิตของท่านขึ้นได้

    ✨นิรมิตเทวาจุติ✨

💠อาจารย์น้องไนซ์ นิรมิต 

  ปัญหา ถาม - ตอบ  

# การขอขมากรรม

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀


สมาชิกถาม : 

เรียนถาม อจ.น้องไนซ์ โยมแม่นก  


การขอขมากรรม ในสิ่งที่เราหลง ตั้งเอา ความอยากในธรรม ความปรามาสในพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์  เพื่อที่จะปลดล๊อค ต่อยอด การปฏิบัติธรรมของตน

จะช่วยได้ไหมครับ  และ ถ้ามี  มีของ อจ.น้องไนซ์ เป็นคำเป็นแนวทาง ในการขอขมาไหมครับ  ขอบพระคุณครับ

🏔️🏔️🏔️🏔️🏔️🏔️🏔️🏔️


น้องไนซ์ตอบว่า : การขอขมาเพียงใช้ปากพูดใครๆย่อมทำได้แต่ไม่ส่งผล เมื่อท่านผูกสิ่งใดไว้โดยหากปรามาสจิตที่เป็นอริยะ ท่านต้องแก้ด้วยตัวท่านเอง 

 "ผงหมึกนั้นเมื่อเทในน้ำที่อยู่ในขัน ย่อมแตกต่างกับเทในน้ำที่อยู่ในมหาสมุทร"

🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧

  #นิรมิต​เทวา​จุติ#

กรณีเยาวชนใคร่เกมเสพความรุนแรง ก่อเหตุหลงผิดยิงคนตาย 2 เจ็บ 5 รายนั้น


มีสมาชิกถามว่า กรรมอะไรที่เป็นเหตุให้เขาทำอย่างนั้น และจะป้องกันแก้ไขอย่างไร? 


องค์เพชรเมตตาตอบว่า

"ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขนั้นเรายังยืนยันว่ามีเพียงวิธีเดียวคือ รณรงค์ให้ วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อยกระดับจิตให้มุ่งมั่น ทำความดีไม่คล้อยตามสิ่งที่ชั่วร้าย"


"เอาล่ะ ทีนี้เราจะแก้อย่างไร ควรเริ่มจากสถาบันครอบครัวซึ่งที่ผ่านมาหลายครอบครัวทิ้งเด็กไว้กลับเทคโนโลยี จนเด็กเดินตามกลไกของมารฝังความชั่วร้ายโดยใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) เป็นเครื่องมือ ดึงจิตใต้สำนึกส่วนต่ำ ส่วนที่ไม่ดี ออกมา เมื่อทิ้ง (เด็กไว้กับเทคโนโลยี) มากเข้า พลังของสีดำจึงปกปิดสีขาวจนเป็นสีดำทั้งหมด"


ป.ล. องค์เพชรไม่ประสงค์จะตรวจทานกรรมของผู้ใดเป็นสาธารณะ จึงไม่ตอบสาเหตุ แต่ตอบวิธีป้องกัน แก้ไขครับ

💎องค์เพชรภัทรนาคานาคราช

💠อาจารย์น้องไนซ์ นิรมิต 

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️


คำสอน และ ปัญหาถาม -ตอบ

จากช่องทางไลฟ์สด


❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

เราไม่ใช่ตัวเรา ดวงจิตครับ 

ตัวเราเป็นดวงจิต

เราคือเป็นดวงจิต ที่มาอาศัยกายสังขาร ถ้าเปรียบเสมือนบ้าน ก็มาอาศัยบ้าน ซึ่งเป็นกายสังขารอยู่

ยกตัวอย่างอีกอันนึง

ก็เหมือน รถ อ่ะ เหมือนเรา 

รถที่เช่าอยู่ก็เหมือน 

เรามีชีวิตอยู่ พอรถเริ่มพังก็เหมือนเราเริ่มป่วย 

พอรถกลับมาทำมั่งก็เหมือนเราหายป่วย 

แต่ถ้าเราตายปุ๊บ รถก็จะแบบ พัง 

แต่พอขึ้นสวรรค์ก็เหมือนแบบซื้อรถใหม่ เหมือนแบบรถดีๆอ่ะ แต่ถ้าอยู่ตรงกลางเท่ากับว่าซ่อมแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม ส่วนแบบตกนรกก็เหมือนเสียพังระเบิดไปเลย

แต่ถ้าเกิดมาเป็นสัตว์ก็เหมือนเป็นรถเก่าๆ

ก็สองเมตรก็แบบ น้ำมันหมดแล้ว

มีอีกอย่างนึงก็คือชีวิตหลังความตายอ่ะ แบบตัวเองเหมือนแบบจิตวิญญาณคิดแล้วว่า กรรมไม่จบง่ายๆหรอก มันจบแล้ว พอตายมันจบแล้ว  แต่ที่จริงมันไม่จบ 

 เพราะอย่างงั้น คนชั่วถึงทำได้  และทำไปเยอะ  เพราะคิดว่าตายแล้วจบเลย  แต่ที่จริงมันไม่จบ ต้องตกนรก  หรือไม่ก็ขึ้นสวรรค์ หรือไม่ก็เกิดมา

อันดับ1 คือ ถ้าทำชั่ว ไปลงนรก 

อันดับ 2 คือทำดีไปขึ้นสวรรค์ 

อันดับ 3 ถ้าบุญกับกรรมเท่ากันก็คือ เกิดใหม่ 


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


คำถาม : 

ถ้าชาตินี้เป็นคนที่ดีทำแต่ความดี

ชาติหน้า เขาจะมีสิทธิ์เป็นคนไม่ดีไหม???

🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭


อ.น้องไนซ์ตอบ : 

ไม่นะ เพราะจิตเราใสสะอาด จิตไม่ดีก็จะเข้ามาไม่ได้ จิตไม่ดีคือเหมือนแบบเงาแห่งความมืด แต่ตัวเราที่ทำดีมากๆเหมือนแสงสว่าง ความมืดก็ไม่สามารถมาในที่แสงสว่างได้

แต่ถ้าแสงสว่างอ่อนลงเพราะทำไม่ดีขึ้นเรื่อยๆ แสงแห่งความมืดก็ค่อยๆครอบงำ จนครอบงำได้ แล้วก็แสงดับ

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


คำถาม  :

ดวงจิตสามารถถูกกักขังด้วยคาถาอาคมได้ไหม???

พวกสายดำอะไรแบบเนี้ย พวกที่ใช้ไสยศาสตร์ไป เหมือนกับว่าไปเอาดวงจิตเหมือนแบบเขาตาย แล้วเอามากักขังไว้ มาทำร้ายคนอื่น อะไรอย่างเนี้ย.....

เขาใช้คาถากำกับได้ แต่ว่า มันไม่ได้ ได้ตลอดไง ถ้าจิตของผู้มีบุญทำไม่ได้ใช่ไหม ???

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


อ.น้องไนซ์ตอบ : 

ไม่ได้ ครับ เพราะจิตของผู้มีบุญมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้น จนมีจิตต่อต้านได้

🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭

แม่นก :

อ่อ ต่อต้านคาถาอาคมได้..

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️


อ.น้องไนซ์ตอบ : 

ต่อต้านพวกผีได้ และคาถาอาคมต่างๆได้ เหมือนน้องไนซ์ก็มีเหมือนกัน

🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭


แม่นกถาม :

แล้วถ้าพวกจิตไม่ดีล่ะลูก?

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿


อ.น้องไนซ์ตอบ : คนที่ดี สามารถเปล่งแสงออกมาทำให้พวกผี แหลกสลาย เลย เหมือนมี อาณาเขต อ่ะ หรือไม่ก็ปล่อยแสงออกมาจากมือ

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️


             ✨   นิรมิตเทวาจุติ   ✨

1. เหตุใดต้นทุนชีวิตของมนุษย์จึงต่างกัน?

องค์เพชรเมตตาตอบว่า เป็นเพราะบุญบารมีและกรรม


2. แล้วมีปัจจัยใดเล่าที่ทำให้มนุษย์สร้างหรือไม่สร้างบุญบารหรือสร้างเหตุผลแตกต่างกัน

องค์เพชรเมตตาตอบว่า การที่แตกต่างกันเพราะว่า เกิด/ไม่เกิดความเพียร บางคนก็เกิดความเพียร บางคนก็ไม่เกิดความเพียร บางคนก็ขี้เกียจ บางคนก็ไม่ขี้เกียจ


3. การสร้างบุญ มนุษย์ควรทำเยี่ยงไร

องค์เพชรตอบ: (การให้) ทานเป็นการสร้างบุญ


4. การสร้างบารมี มนุษย์ ควรทำเยี่ยงไร

องค์เพชรตอบ: (การปฏิบัติ) ธรรมะ เป็นการสร้างบารมี


 💎อ.น้องไนซ์ นิรมิตเทวาจุติ

คำกล่าวถึงมารให้พ่อนกฟัง


เดี๋ยวนี้จิตที่มาเกิดได้กายสังขารเป็นคนแต่ดวงจิตยังเป็น เดรัจฉานอยู่ ไม่ต้องแปลกใจเพราะพวกนี้มันมาจากนรกเป็พวกเปรตอสูรกายขึ้นมาเนื่องจากแสงแห่งธรรมอ่อนลงนั่นเอง 

มันไม่กลัวลงนรกเพราะว่ามันเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน.  น้องไนซ์บอกพ่อนกแบบนี้ จ๊ะ

แต่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือ คราวนี้มันจะต้องตกนรกที่ขั้นลึกที่สุด และต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสไม่มีวันได้ขึ้นมาอีกเลย แม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน!!!

อย่าไปให้ค่ากับพวกมัน ปล่อยให้กรรมทำหน้าที่.


💠อาจารย์น้องไนซ์ นิรมิต เทวาจุติ


เมื่อสมาชิกส่งภาพมาสอบถามอ.น้องไนซ์ มีท่านนึงท่านถามโดยส่งรูปมาให้ดูสองรูป

รูปที่ 1 เป็นองค์พญานาคที่วางไว้ในบ้าน

รูปที่ 2 เป็นองค์พญานาควางไว้กลางสระ

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

อ.น้องไนซ์ตอบ : 

องค์ที่อยู่ในบ้าน น้องบอกมีพลังงานองค์แสนสิริจันทรานาคราชอยู่ แต่องค์ที่ตั้งตรงสระบัวไม่มีพลังของพญานาคอยู่เลย

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

สมาชิก 

ทำไมคะ??

มีอาจารย์คนนึงมาทำให้ค่ะ ก็เลยนึกว่ามีพลัง....

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

อ.น้องไนซ์ตอบ : 

การทำพิธีมิได้หมายว่าองค์ท่านไหนๆจะอยู่ ท่านจะอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราอย่ายึดติดในพิธีการ

ให้ยึดกลักการปฏิบัติตามแนวทางแห่งองค์พุทธะและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วแสงแห่งธรรมจะนำพาเหล่าเทพเทวาเข้ามาแม้นมิมีองค์แทนที่เป็นสัญลักษณ์

หรือหากมีสัญลักษณ์อยู่แล้วไซร้ จักไปพำนักกันอยู่โดยมีต้องอัญเชิญ

🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸

    # นิรมิตเทวาจุติ #

เมื่ออาจารย์

น้องไนซ์ สอนธรรมขั้นสูงให้คุณพ่อนก เนื่องจาก ผ่านการทดสอบได้ญาณ 12  โดยได้สอนจากง่ายที่สุด ไปสู่ยากที่สุด ด้วยภาษาธรรมที่เรียกว่า..."ปรมัตถธรรม" ในคำว่า "ผิจะตัง"....🙏

🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥

🤵‍♂️พ่อนก:จึงถามน้องไนซ์ไปว่า  ทำไมถึงได้ญาณ 12 เร็วจัง!!! พ่อไม่รู้ตัวเลยว่าได้ญาณ 12  ไปได้ตอนไหน???...🤔

🧑‍💻น้องไนซ์ :ตอบว่า  เนื่องจากพ่อนกไม่ได้คาดหวังที่จะได้ญาณ12  แต่ทำจิตปล่อยวาง และใช้กำลังจิตทำไปเรื่อยๆตามธรรมชาติ  ดังนั้นเมื่อไม่มีการคาดหวัง  จึงสามารถผ่านบททดสอบ ญาณ 12 ได้อย่างง่ายดาย.....

🧑‍💻**มาเริ่มที่คำสอนที่เกริ่นไว้ในข้อความต้นเรื่องดังนี้..."ผิจะตัง"  แปลความหมายคือ ..

**"ตัง"  คือ เงิน  เงินดับทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ไม่ตลอดไป นี่ คือ สิ่งที่ได้มาง่ายที่สุด  มีเงิน ได้ความสุข เพียงแค่ชั่วคราว เดี๋ยวก็ต้องทุกข์อีก จึงไม่ใช่การดับทุกข์ตลอดไป

เงิน จึงเป็นสิ่งที่ได้มาในขั้นง่ายที่สุด.....

**"จะ " คือ ขั้นกลาง  หมายถึง  การแบ่งจิต 

การแบ่งจิต เกิดจากการสะสมบุญและสร้างบารมีด้วยตนเอง จึงมีค่ามากกว่าเงิน 

**ดวงจิตมีเพียงดวงเดียว  แต่ผู้ที่มีบุญบารมีมากๆพอ จะสามารถแบ่งจิตของตนได้  และใช้จิตนั้น ไปค้นหาในสิ่งที่ตนต้องการ   เป็นการรับรู้ด้วยจิต.....


🧑‍💻จิตมีเพียงดวงเดียวทำอย่างไรจึงสามารถแบ่งจิตได้????

นี่คือคำถามที่ลูกชายถามคุณพ่อนก...

🧑‍💻น้องไนซ์: มีเพียงชั้นอนาคามี จึงสามารถแบ่งภาคได้  ชั้นอื่นบารมีไม่ถึง จึงไม่สามารถแบ่งภาคได้..

**"ผิ"  คือสิ่งที่ยากที่สุด...ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การแบ่งจิตนั้น แตกต่างจากการดับอารมณ์...การแบ่งจิตนั้น  เป็นความยากในขั้นกลาง  วิธีที่เป็นความลับนั้นคือ  เราทุกคน คือดวงจิต  และดวงจิตมีเพียงดวงเดียว  วิธีการแบ่งจิตนั่นก็คือ  การเพิ่มขนาดบารมีของจิตดวงนั้นนั่นเอง..

**สรุป "ผิ " คือ การดับทุกข์ แต่ก็ไม่ได้ตลอดไป**น้องได้เปรียบเทียบง่ายๆ โดยการเอาแก้วไปใส่น้ำ  ภาชนะคือแก้วเสมือนดวงจิตของเรา สวนน้ำคือบุญและบารมี ... ในเมื่อเราทุกคนมี เพียงดวงจิตเดียว  เสมือนแก้วน้ำ 1 ใบ  แต่เราสามารถเพิ่มขนาดของแก้วน้ำใบนั้นได้ โดยการเพิ่มบุญและบารมี....ผู้ที่จะได้อภิญญาญาณ  จะต้องมีการสั่งสมบุญและบารมีจนมากพอ  ก็เปรียบเสมือนการเพิ่มขนาดดวงจิตให้มีพลังและขนาดเพิ่มมากขึ้น  ทั้งๆที่มีเพียงดวงเดียว  ทั้งยังสามารถแบ่งจิตของเราออกไปเพื่อทำในสิ่งที่เราต้องการได้โดยใช้จิตทำแทนดวงตา...


🧑‍💻**สรุป"ผิจะตัง"  คือ การได้อภิญญา แม้จะ "แบ่งจิต"ได้  แต่ก็ยังไม่สามารถดับทุกข์ได้ตลอดไปขั้นอภิญญะ อภิญญานและอภิญญาญาน  แม้จะได้ทั้งหมดนี้ก็ยังห่างไกลจาก*นิพพาน*..... 

🏵ทั้งหมดนี้คือ ความหมายของคำว่า"ผิจะตัง "


🧑‍💻น้องไนซ์ ยังสรุปให้พ่อนกฟังอีกว่า

" ดวงจิต  คือ สิ่งที่ไม่เที่ยง และเป็นนิรันดร์  ส่วนกายสังขาร เป็นสิ่งที่เที่ยง ( เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ )  แต่ไม่เป็นนิรันดร์ "


🤵‍♂️พ่อนก: จบแล้ว

เหรอครับ แล้วดับอารมณ์ทำงัยอะ....!


🧑‍💻น้องไนซ์: น้องเคยบอกกับคุณหมอแล้วไง  การดับอารมณ์ ด้วยกัน มันน้อมจิตพิจารณาจนรู้เท่าทันที่มาของการเกิด**อารมณ์  คือ สิ่งปรุงแต่ง โลภ โกรธ หลง  เมื่อน้อมจิตพิจารณาเราจึงรู้ที่มาของการเกิดอารมณ์

อารมณ์มี 3 รูปแบบ  คือ สุข ทุกข์ และ วางเฉย ....

⚜"เมื่อเรารู้เท่าทันการปรุงแต่งถึงสุข และทุกข์  เราจึงจะปล่อยวางได้หรือเรียกว่า การวางเฉย" ⚜

⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙

✍️คำตอบ ของคุณแม่ชีนัน เรื่อง "คำภาวนา พุทโธ"


         พุทโธ เป็นคำภาวนา ที่ทำให้จิตเข้าสู่การทำสมาธิขั้นต่อๆไปได้รวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นการภาวนาตามแบบอย่างของสายโลกุตระและตามแนวทางของ อจ.น้องไนซ์   ส่วนคำบริกรรมอื่นๆ ก็เป็นเรื่องของกุศโลบายของครูผู้สอน ก็ถือเป็นเรื่องของจริตแต่ละคนที่จะหาวิธีให้ผู้ถูกสอนมีจิตนิ่งไม่ฟุ้งซ่านหรือง่วงเหงาหาวนอน....

ตอบคำถามสมาชิก 7 กันยายน 2566

เคสที่ 1

สมาชิก -- สอบถามเรื่องการนั่งสมาธิค่ะ

เวลาฝึกการทำสมาธิแบบอานาปานสติแล้ว จะเข้าสมาธิไม่ค่อยได้ค่ะ แต่พอกำหนดจิตไว้ที่หน้าผาก และกำหนดอสุภะกรรมฐาน เห็นร่างกายตนเองเน่าเปื่อยผุพัง แม้แต่กระดูกก็กลายเป็นเถ้าธุลีกองกับพื้นดิน ลมพัดเถ้าธุลีนั้นสลายหายไป ไม่เหลืออะไรเลย จึงเกิดปัญญาว่าแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา ปลงและไม่ยึดติด

มันเห็นภาพไปเองเองค่ะ เป็นแบบนี้ทุกครั้งค่ะ และจะเข้าสมาธิได้ทุกครั้ง จิตจะนิ่งมากค่ะ

แบบนี้คือ ฝึกถูกมั้ยค่ะ อาจารย์

แม่นก : น้องไนซ์ถาม แล้วปัจจุบันได้อะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้หรือไม่

สมาชิก --ได้ค่ะ คุณแม่นก 

ในการใช้ชีวิตประจำวัน รู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นค่ะ รู้สึกว่าสามารถใช้ปัญญาพิจารณาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน และหาทางออกได้ดีขึ้น

ที่สำคัญคือมันดับทุกข์ในใจได้ ค่ะ  รู้สึกว่าโรคซึมเศร้าที่เคยเป็นอยู่มันดีขึ้นค่ะ จิตสว่างขึ้น ไม่มองโลกในแง่ร้ายเหมือนตอนเป็นโรคซึมเศร้าๆหนักๆ ที่คิดฆ่าตัวตาย ค่ะ สาธุ ค่ะ

แม่นก : น้องไนซ์ถามว่า พึงพอใจเท่านี้หรือ

สมาชิก -- รู้สึกอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดค่ะ เพราะทำอาชีพพยาบาลเห็นคน เกิด แก่ ป่วย และตาย มาทั้งชีวิตค่ะ เห็นอดีตของตัวเองและภาพอดีตของแต่ละคน ผลกรรมที่พวกเขาต้องประสบพบเจอจากผลกรรมในอดีต เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามกันมาเพื่อทวงความเป็นธรรม  และยังต้องวนเวียนใช้กรรมกับภพชาติอยู่แบบนี้ไม่รู้กี่กัปกี่อสงไขย อยากละสังโยชน์10ให้ได้ค่ะ และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดค่ะ

แม่นก : น้องไนซ์ตอบว่า  พิจารณาอยู่เรื่องเดียวจะก้าวผ่านได้อย่างไรเล่า จิตจะต่อยอดได้อย่างไรเล่า การพิจารณาอสุภะ ก็ใช้เมมโมรี่ หาใช่ใช้จิตซูมเข้าไป ปัจจุบันจึงได้เพียงใช้สติมาควบคุมไว้

สมาชิก – สาธุ ค่ะ

แม่นก : สิ่งที่กล่าวว่าเห็น หาใช่เห็นจริงไม่ ด้วยตัวสติที่เกิดนั่นแหล่ะ เข้ามาบงการทำให้เห็นจึงกลายเป็นการกดทับเอาไว้   งงหรือไม่ น้องถาม

สมาชิก – รบกวนถาม อาจารย์ค่ะ จะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกทางค่ะ

แม่นก : น้องไนซ์ ฝากให้กลับไปฝึกพิจารณา ในขณะวิปัสสนากรรมฐานคะ  2ข้อนะ แล้วให้กลับมาตอบน้อง

1.เมื่อมีสิ่งมากระทบ ทำให้เราทุกข์ ควรทำเยี่ยงใด

2.เมื่อมีสิ่งมากระทบ ทำให้เราอยากเอาชนะควรทำเยี่ยงใด

สิ่งที่น่าห่วงมากที่สุดคือ หากไม่มั่นใจในสิ่งที่เห็น อย่าเอาความคิดตนผสมโรง แล้วตอบคนอื่นไป

สมาชิก – สาธุ ค่ะ เคยนั่งวิปัสสนาแล้ว

เมื่อสิ่งที่มากระทบทำให้เราทุกข์และอยากเอาชนะ พิจารณาและ  มองสิ่งเหล่านั้น ว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยง พิจารณาว่าสิ่งใดไม่เคยมี สิ่งนั้นย่อมมีมา 

สิ่งใดที่มีมา สิ่งนั้นย่อมดับไป และคลายความทุกข์ลงค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นคือทุกข์

แม่นก : น้องไนซ์  พึ่งบอกอยู่ เตือนอยู่ก็เป็นอีก กลับไปอ่านที่เราตอบแล้วกลับไปฝึกแล้วค่อยกลับมาตอบเรา

สมาชิก – น้อมรับไปปฏิบัติค่ะ อาจารย์ สาธุ ค่ะ

ขอสอบถาม องค์เพชรครับ

1. วันกำเนิดของมนุษย์ ควรทำอะไร อย่างไร ให้เป็นมงคลมากกว่าวันอื่นๆ

2. วันเกิดมีความสำคัญอย่างไรกับวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นตอนใช้ชีวิต

ขอความเมตตา ชี้แนะชี้นำด้วยครับองค์เพชรถามกลับมาว่า กำเนิด  สิ้นอายุขัย แตกต่างกันเช่นใดหรือ? และตอบว่า (4 ก.ย. 66 เวลา 22.21) : 


อ.น้องไนซ์ (องค์เพชร)

กำเนิด..เริ่มต้นแห่งกายสังขาร 

เพื่อสานต่อ กำหนดวาระ ภพภูมิ ขึ้น หรือ ลง สิ้นอายุขัย หมดวาระการสานต่อ บารมี บุญ กรรมเป็นสิ่งกำหนดหนทางนำพาสู่ ภพภูมิ

ปัญญาเกิด ความหลงดับ


ธรรมะจาก..อ.น้องไนซ์ นิรมิตเทวาจุติ

◉ ❛ปัญญา-เกิด❜ ❛ความหลง-ดับ❜ อภิญญาญาณจึงปรากฏ  

◉ ปุจฉา - ถาม ༄༅ ครูบาอาจารย์​ที่สอนธรรมทั้งปริยัติ ​ปฏิบัติ ​ทั้งพระสงฆ์ ​หรือ ฆราวาส​ ทั้งที่ละสังขาร​ไปแล้ว [ฟังเทปหรือยูทูป] ​และ ยังอยู่​ กรณีที่เราจะยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ​ บางครั้ง​ก็มีปัญหา​เรึ่องคำสอนว่าจะยึดตามแบบสำนักไหนดี​ ครูบาอาจารย์​ท่านไหนดี​ ครั้นจะไปเปิดอ่านเทียบเคียงพระไตรปิฎก​ก็ต้องใช้เวลา และ ความสามารถ​พอสมควร ​มีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ ???


◉ วิสัชนา - ตอบโดยน้องไนซ์ นิรมิต

༄༅ อันที่จริงแล้วการเริ่มต้นขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของจิต เริ่มจากถามใจตนเองก่อนว่าต้องการสิ่งใดจากการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน


༄༅ หากต้องการเดินตามแนวทางของพระตถาคตเพื่อหลุดพ้น เพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็ให้เดินตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่าน โดยให้นำจิตผูกไว้กับพุทธะซึ่งแนวทางของท่านเป็นแนวทางที่เรียบง่าย และ ปฎิบัติได้จริง


༄༅ เริ่มจากเมื่อนั่งวิปัสสนากรรมฐาน 

... น้อมจิตขอการหยั่งรู้พิจารณาถึงการดับทุกข์ 

... น้อมจิตขอหยั่งรู้จากการตาย การเกิด 

... ของดวงจิตสัตว์โลกทั้งมวล

... ว่าเป็นไปตามกรรมอย่างไร

... น้อมจิตขอการหยั่งรู้ในกิเลสทั้งปวง


༄༅ เมื่อทำถึงจุดหนึ่ง

... เมื่อได้ถึงอภิญญาญาณ  

... ก็ไม่มีอะไรต้องห่วง [ความหลงไป]

... เพราะอภิญญาญาณจะปรากฏขึ้นได้

... ปัญญาต้องปรากฏก่อน

... ในระหว่างนั้นจะมีองค์ธรรมท่านนำทาง 


◉ ไขคำตอบ :: น้องไนซ์ นิรมิต

[เด็กชาย อายุ ๖ ขวบ]

◉ บันทึก และ เกลาความ :: คุณแม่นก

🧒🏼สมาชิก @เปาโลบลาย

ท่านอาจารย์น่ารักจังเลย ขนาดผมฟังแต่เสียงตอน live สดวันเกิดผมก็ยังสัมผัสในมุมนี้ได้เช่นกัน แต่ผมก็ไม่ได้เสียชาติเกิดเลยสำหรับภพนี้ ถึงแม้จะเกิดมามองไม่เห็นแต่ก็ยังทันได้พบองค์ท่านที่กำลังจะมาช่วยนำผู้คนไปในทางที่ถูกต้องอยู่ ขอให้ทุกคนที่มีร่างกายครบอายตนะทุกท่านเจริญในธรรมด้วยนะครับ

ผมเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถเชื่อมจิตได้เหมือนเขาด้วยซ้ำไป เพราะไม่ได้เห็นเหมือนท่านทั้งหลายที่เป็นผู้มีสายตา แต่พอฟังที่ admin สรุปอาการของผู้ที่ได้เชื่อมจิตในวันนั้นฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังพอได้ไปกับเขาอยู่


เมื่อมีสมาชิกเป็นผู้ความบกพร่องในการมองเห็น ได้มีโอกาสเชื่อมจิต และฟังที่แอดมินสรุปอาการของผู้ที่เขื่อมจิตได้ ก็มั่นใจว่า ตนน่าจะเชื่อมจิตได้ 


💎องค์เพชรภัทร​นาคา​นาคราช​

อ.น้องไนซ์ 

ได้ทราบถึงข้อความนี้ จึงกล่าวชี้แนะว่า


"ทำไมคนตาบอดจะทำไม่ได้ 

(ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน)

 เขาใช้ จิตนำ เขาใช้จิตพิจารณากรรมฐาน

 ไม่ใช่ใช้ตานำ"


องค์เพชรภัทรานาคานาคราช กล่าว 5 ก.ย. 66 เวลา 20.07 น. 


@น้องไนซ์  นิรมิตเทวาจุติ อนุโมทนาด้วยครับ


สมาชิก : ทีแรกว่าจะฝากคำถามโดยการพิมพ์เหมือนท่านอื่นๆทั่วไป คิดแล้วคิดอีกตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆเพราะบางทีคำถามของตัวเองก็อาจไม่สมควรที่จะถามก็ได้ แต่คำตอบที่ผมได้รับมาเหมือนองค์ท่านจะรู้ว่าผมจะถามอะไรตอนนี้จึงไม่สงสัยใดๆเลย ตอนนี้คำถามไม่ต้องถามของผมก็ได้รับคำตอบสมบูรณ์ด้วยเวลาสั้นๆเพียง 8 วินาทีแล้ว ด้วยเคสของผมอาจจะเป็นตัวอย่างของกำลังใจให้กับหลายๆท่านได้ปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาด้วยครับ หลังจากนี้เราก็เดินไปด้วยกันต่อท่านเป็นกำลังใจในความบกพร่องของผม ส่วนตัวอย่างเช่นผมก็ยังสามารถเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านได้เช่นเดียวกัน ผมไม่มีอะไรที่จะติดค้างสงสัยอีกต่อไปแล้วขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ admin ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทางเดียวกันเจริญในธรรมไปด้วยกันนะครับ

ธรรมทานจากพ่อนก

การทำสมาธิและบททดสอบแสงสีภาพเสียง


ธรรมทานจากคุณพ่อนก 

(คุณพ่ออาจารย์น้องไนซ์)


👉 ขออนุญาติแบ่งปันจากประสบการณ์ตนเองครับ


น้องไนซ์แนะนำคุณพ่อในการทำสมาธิ (ฝึกทำสมาธิครั้งแรก) ดังนี้ ครับ

เริ่มต้น ให้สวดมนต์ก่อน ( บทไหนก็ได้ เป็นการเตรียมความพร้อมของจิต เพื่อเข้าสู่การทำสมาธิ )  สวดมนต์เสร็จให้กำหนดจิตของเราผูกไว้กับองค์พุทธะ ขอบารมีท่าน ช่วยให้เราได้สติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม  


(นั่งพับเพียบ หรือ นั่งขัดสมาธิก็ได้ ตามที่ตนถนัด เอาหัวแม่มือชนกัน หากมีปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถนั่งเก้าอี้ก็ได้  บางท่านนั่งไม่ได้ให้นอนทำสมาธิครับ  คือ เราจะไม่หาเหตุทางกายมาเป็นอุปสรรคการทำสมาธิทางจิต!!!   เมื่อเริ่มฝึกใหม่ๆไม่ควรฝืนกายสังขาร  หากฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆ ร่างกายมีอาการปวดเมื่อยมากๆ  จิตที่ยังไม่เข้มแข็งจะเข้าสู่สมาธิจิตได้อย่างไร? เพราะ จิตของเราจะไปจดจ่อ อยู่แต่เวทนาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทางกาย  เปรียบเทียบง่ายๆ ถ้าเราฝึกขับรถใหม่ๆ  ยังไม่ขับรถไม่เก่ง ไม่ควรขับ (รถ)ออกสู่ถนนใหญ่ ที่มีการจราจรคับคั่ง  เพราะ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะทำให้เราเข็ด(รถ) แล้วไม่กล้าขับรถไปอีกนานเลย) กลับมาเรื่องการทำสมาธิที่น้องแนะนำคุณพ่อ  ให้เปิด YouTube บทสวดมนต์องค์พระศากยมุนีเบาๆ นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจ เข้าออกภาวนาพุทโธ หายใจเข้าลึกๆภาวนา " พุท "  ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกช้าๆ ภาวนา " โธ " ทำไปเรื่อยๆ กำหนดจิตไว้กับลมหายใจเข้าออก เพื่อให้มีสติรับรู้อยู่ทุกขณะจิต ....เมื่อทำสมาธิใหม่ๆบางท่านอาจมีอาการปิติต่างๆ ให้รับรู้ แล้ววางไว้ ไม่ให้ความสำคัญ ...หากมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาทำให้จิตฟุ้งซ่าน ให้รับรู้ และมองดูเสมือนเราดูภาพยนตร์ จนจบเรื่องแล้ววางไว้ ..หากมีความฟุ้งซ่าน เรื่องใหม่เข้ามาก็ทำเหมือนดูภาพยนตร์เรื่องใหม่อีก..ดูเสร็จแล้ววางไว้ ...ไม่ให้ความสำคัญ   ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจและคำภาวนาพุทโธ ....เมื่อจิตเข้าสู่สมาธิ จะมีความรู้สึกว่า ตัวเราไม่มีร่างกาย ไม่มีลมหายใจ  ไม่ได้ยินเสียงรบกวน ไม่มีความรู้สึกใดๆ  มีแต่ความนิ่งสงบสบาย  คุณพ่อทำตามที่น้องไนซ์แนะนำ เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ จึงถามน้องว่าเกิดอะไร? น้องตอบคุณพ่อว่า อาการเช่นนี้ เรียกว่า เข้าฌาน 4  

และน้องแนะนำเพิ่มเติม  เมื่อเข้าฌาน 4 แล้ว จิตจะดิ่งเป็นสมาธิ ให้เราน้อมจิตเข้าไปพิจารณาเรื่องต่างๆที่เราต้องการรู้  เราจะเกิด " ปัญญา " ครับ  สาธุ


👉ปล. น้องไนซ์บอกว่า การทำสมาธิ  คือ เบื้องต้นของการปฏิบัติธรรม  ถ้าเรารู้หลักที่ถูกต้อง การทำสมาธิ เป็นเรื่องง่ายๆ ใครๆก็ทำได้  ง่ายกว่า สอบ ป. 1 เสียอีก เพราะ ไม่ต้องอ่านหนังสือ ไม่ต้องท่องจำ


✨นิรมิตเทวาจุติ ✨


บททดสอบแสงสีภาพเสียง 


ธรรมทานจากคุณพ่อนก (คุณพ่ออ.น้องไนซ์)


คุณพ่อน้องไนซ์ ขออนุญาตตอบครับ

**** ผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อทำสมาธิไปถึง ณ. จุดหนึ่ง บางท่านจะถูกบททดสอบ ด้วยแสง สี เสียง และภาพ  แต่ละท่านที่แตกต่างกันไป  เมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสมาธิ  ขอให้เราพิจารณารับรู้ แล้วปล่อยวาง. แล้วให้กลับมาที่คำภาวนาอีกครั้ง กำหนดลมหายใจเข้าและออก  ภาวนาพุท โธ เพราะหากสมาธิจิตพื้นฐาน ยังไม่แข็งแรง จิตยังไม่เป็นมัชฌิมาอุเบกขาเราจะถูก ตัวหลง นำออกนอกแนวทางปฏิบัติได้ง่ายๆ 

 ขอย้ำอีกครั้ง  หากมีแสงสีภาพเสียง ที่เกิดขึ้นในขณะทำสมาธิ ให้ใช้จิตพิจารณารับรู้และปล่อยวาง ...กลับมาที่คำภาวนาพุทโธ  ...ก็ต่อเมื่อฐานสมาธิของเราแข็งแกร่งแล้ว     เราจะได้คำตอบ จากการพิจารณา โดยไม่พบกับตัวหลง ครับ   สาธุ. 


✨นิรมิต เทวาจุติ ✨

ธรรมทานโดยแม่นก 


ขั้นตอนการวางจิตตอนน้องไนซ์เชื่อมจิตเพื่อต่อยอดการปฏิบัติธรรม


ขั้นตอนแรก

จับจิตไว้กับลมหายใจหรือคำภาวนา จุดประสงค์เพื่อให้จิตนิ่ง ตั้งมั่น เปรียบเสมือนเป็นภาชนะในการรองรับคะ เหมือนที่น้องเคยสอนและเปรียบเทียบไว้คะ เมื่อฝนตกและเราไม่มีภาชนะรองรับน้ำฝน น้ำฝนนั้นก็เพียงกระทบตัวเราและหายไปคะ


ขั้นตอนที่2

เมื่อภาชนะรองรับพร้อม จิตมีความตั้งมั่นพร้อม เมื่อท่านส่งข้อธรรมหรือสภาวะใดมาให้เราศึกษาจะไม่สะดุด จะมีความเสถียรคะ ตอนนี้นแหล่ะ ให้เรากำหนดจิตตามไปพิจรณา  โดยไม่ต้องเอาจิตไปจับไว้ที่ลมหายใจและคำภาวนาแล้วคะ


(*)นิรมิตเทวาจุติ

ป้าชีนัทอธิบาย เรื่อง Data กับ Memory

ป้าขออณุญาต นำเรื่องที่มีคำถามเข้ามาบ่อยครั้งในหลายๆช่องทาง  ...เรื่องนี้จ้า


🏵เรื่อง Data กับ Memory ตามที่ป้ารู้และเข้าใจ......ดังนี้


⚙Data  คือองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่มากมายมหาศาล  พระพุทธองค์ทรงรู้ได้ถึงสิ่งทั้งหมดนี้ ทรงเปรียบเทียบไว้ว่า คือ"เสมือนใบไม้ทั้งป่า"  และทรงเห็นว่า การจะหลุดพ้นจากทุกข์มิจำต้องรู้มากมายขนาดนี้  จึงทรงนำสิ่งที่ควรรู้เพื่อการหลุดพ้นมาบอกเราแค่เพียง เท่าที่เราควรรู้และทำไปให้ถึงการหลุดพ้นหรือนิพพาน นั้นได้  ซึ่งได้ทรงเปรียบเทียบไว้ว่า"ท่านนำมาบอกไว้เพียงแค่"ใบไม้ในกำมือ"(มีธรรมโลกุตระเป็นที่สุด)  ซึ่งแม้ใบไม้ในกำมือ นั้น ก็ใช่ว่าเราจะเป็นผู้เข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่เราทำได้คือเป็นเพียงการตั้งจิตหรือจูนจิตให้เป็นจิตที่พร้อมรองรับในความรู้(เป็นการพิจารณาเข้าสู่ขั้นที่สอง) ที่จะทรงนำมา หรือท่านนำเราไปเรียนรู้เท่านั้น โดยจะมีองค์ธรรมนำไป  ซึ่งความรู้ที่ได้จะเป็นไปตามสภาวะจิตของแต่ละคน และให้เรารู้เท่าที่เราควรรู้เท่านั้น

**การจูนสภาวะจิตหรือการตั้งจิตให้พร้อมสำหรับการรองรับการเรียนรู้นั้น คือการที่ อจ.น้องไนซ์บอกว่า การหากุญแจหรือการมีกุญแจ เพื่อใขเข้าสู่องค์ความรู้ ท่านบอกเพื่อให้เราเห็นภาพชัดๆ ว่า ต้องมีสิ่งนี้จึงจะรู้เห็นและติดต่อสื่อถึงองค์ความรู้ได้...แต่มิใช่การจะเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแบบเอาจิตเข้าไปเองเลยใน Data....เพราะด้วยสภาวะจิตของเรายังมิใช่จิตขององค์พระศาสดา หรือองค์พระอรหันต์ผู้มีอภิญญาหรือจิตองค์แทนผู้ถือธรรมที่ได้รับแสงแห่งธรรมที่องค์พุทธะทรงประทานพรมาให้ ....

และใน องค์ความรู้ทั้งหมด(ในdata)แม้พระอรหันต์ ก็มิใช่จะสามารถรู้ได้ทุกท่าน  หากมิได้สั่งสมอภิญญามาก่อน ดังนั้น ขอให้ทำความเข้าใจว่า  องค์ความรู้ทั้งหมด(Data) เราเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองยังไม่ได้ การมีกุญแจคือการจูนจิตหรือการจูนคลื่นจูนรหัสให้ตรงกับ คลื่นแห่งศูนย์เรียนรู้ธรรมที่ท่านส่งมา (ศูนย์ธรรมโลกุตระเป็นส่วนหนึ่งในdataหรือองค์ความรู้ทั้งหมด)ซึ่ง อจ.น้องใช้คำว่าเชื่อมจิตนั่นแหละ  คือท่านสอนให้เราฝึกตั้งจิตเพื่อให้จูนจิตโดยท่านใช้แสงแห่งธรรมที่ได้รับประทานพรมา มาช่วยเรา อย่างที่ท่านพูดว่าท่านจะช่วยนำวัสดุสิ่งของมาช่วยเป็นในการสร้างกำแพงของเราด้วยตัวเราเองแต่มิใช่มาสร้างกำแพงให้เรา 

**รูปแบบการเชื่อมจิตของท่าน คือเริ่ม จากแสงแห่งธรรมที่ทรงประทานพรให้ท่านองค์เพชรภัทรฯอยู่แล้ว  ท่านองค์เพชรฯ(เทพชั้นอนาคามีผู้รับหน้าที่) ท่านจึงส่งลงมาที่อวตารของท่านใน ภาคของมนุษย์คือ อจ.น้องไนซ์

ซึ่งให้ลองนึกถึงภาพเครื่องหมายการเชื่อมจิตที่เคยส่งลงในกลุ่มให้สมาชิกฯดูอยู่บ่อยๆ

การนำแสงแห่งธรรมสู่ทุกคนคือการต่อยอดทางจิตให้เรา พัฒนาเพิ่มขึ้นตามแต่ละดวงจิตที่มีอยู่ซึ่งจะไม่เหมือนกัน..(ขึ้นอยู่กับสภาวะการสั่งสมและทำมา)  

***แนวทางแห่งการหลุดพ้นมิได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆหากไม่มี องค์พระศาสดา หรือองค์แทนผู้ถือธรรม นำมาบอกกับเราในแนวทางเพื่อการเดินไปสู่การทำจิตให้พ้นจากทุกข์ จึงควรทำความเข้าใจเสียใหม่ ตามที่เค้าบอกต่อๆกันมาว่า"นิพพานหรือการหลุดพ้น นั้น  ใครทุกคนก็ทำได้แม้ไม่มีซึ่งการหยั่งลงมาแห่งศูนย์ธรรมโลกุตระ และการปรากฎมีซึ่งองค์พระศาสดาหรือคราวแห่งการมีองค์แทนผู้ถือธรรมในโลก." คำพูด นั้นเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นจริงนะคะ....

***Memory  คือความจำที่ถูกบันทึกไว้ในสมองซึ่งอาจประกอบด้วยความรู้ที่หมายจำมาจาก1.สัญญาความจำ และ2.ความรู้ที่สั่งสมมาจากการได้มีโอกาสเรียนรู้ในdataจากในอดีตชาติ  ซึ่งการแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นการหมายจำหรือสัญญาจำจากสมองและ data ที่สั่งสมในmemmory ไว้ในอดีต ย่อมต้องอาศัยครูบาอาจารย์ภายนอกมาอธิบาย เพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกดึงออกมาเป็นช่วงๆเป็นจังหวะที่การจูนคลื่นของจิตเราไปตรงกับคลื่นเดิมที่มีไว้ อาจใช้คำง่ายๆว่า รหัสเดิมที่เราเคยตั้งไว้......ป้าขออธิบายไว้แค่นี้นะคะ เพื่สำหรับหลายๆท่านที่เดินมาถึงจุดที่แตะโลกุตระแล้วแต่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อมูลอยู่บ้าง...⚘⚘⚘

🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥

***น้องไนซ์บอกว่า สิ่งที่เราต้องการให้ผู้ปฎิบัติธรรมพึงรู้ การลงมาทำหน้าที่ของเราในครั้งนี้เป็นกาลเฉพาะกิจ  ควรตระหนักว่ามีเวลาอีกไม่มากนัก ควรสอบถามให้ตรงกับสิ่งที่เรารับหน้าที่มาหาใช่เป็นสิ่งอื่นไม่  อย่าแสวงหาซึ่งสิ่งอื่นใดอีกเลย " ด้วยหนทางที่จักนำพาพวกท่านก้าวสู่หนทางแห่งการอยู่เหนือเหตุทั้งปวง " มีเพียง นอกจากหนทางแห่งองค์พุทธะ


💎องค์เพชรภัทรนาคานาคราช

💠อาจารย์น้องไนซ์ นิรมิต เทวาจุติ

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

องค์เพชรภัทรนาคานาคราช

Ong Petch Phathra Naga Nagaraj

อาจารย์น้องไนซ์ นิรมิต เทวาจุติ

Master Nice Niramit thevajuti


เรื่อง สวดมนต์ และทำสมาธิ อย่างไรให้ถูกวิธี

Subject:  How to correctly pray and meditate ?


สมาชิก:  ขอถามน้องไนซ์ครับ สวดมนต์และทำสมาธิอย่างไร ให้ถูกวิธีครับ ลองอ่านหลายที่ ไม่เหมือนกันเลย??

Member:  I’d like to ask Nice, how to pray and meditate the right way. I’ve read from many different sources. They’re all different.


น้องไนซ์ตอบว่า:  

Nice explained: 


จริงแล้วหลักคำสอนของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิธีการปฏิบัติตามท่าน 

Actually, by following the teaching of Lord Buddha, 


ในเรื่องของสมาธิ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมาจดจำ เกี่ยวกับตัวหนังสือมากมาย 

meditation is not about memorizing from reading.


เมื่อจะสวดมนต์ ก็คือสวดมนต์ เมื่อจะทำสมาธิ ก็ภาวนา “พุทโธ”

When praying, pray so. When do the meditation, chant “bud-dho”


เมื่อทำจิตได้ในเบื้องต้น การภาวนาก็จะหายไป เวทนาจะหายไป 

When you preliminarily work on your mind, the chanting would fade away, and Vedana (feeling) would disappear.


จิตจะเกิดเป็นปิติ ไม่ต้องสนใจในสิ่งที่เกิด

The mind would be joyful. Don’t need to pay attention to what is happening. 


ให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับการภาวนาจนรับรู้ถึงการภาวนาที่เบาลง

Bring your mind back to the chanting until become aware of the lighter chanting.


ในช่วงนี้ จะมีแสง สี เสียง ส่งเข้ามาให้ศึกษา

During this stage, there could be light, color, or sound occurred for learning


เราก็ดูและพิจารณาตามเมื่อพิจารณาแล้ว จะเกิดเป็น “ปัญญา”

We just witness and consider them, accordingly, these considerations lead to “wisdom”


ถึงตรงนี้ จิตและกาย จะเริ่มแยกออกจากกัน ที่เราเรียกกันว่า กายละเอียดและกายหยาบ

At this point, the mind and body begin to separate, we call them the subtle body, and the physical body.


หลังจากตรงนี้ การสอนธรรมก็จะเกิดจาก องค์ธรรมท่านเป็นผู้สอน

After this point, the Dharma will be taught by Ong Dharma.


โดยจิตของเราจะถูกพัฒนาขึ้นตามลำดับค่ะ น้องบอก

Our mind will keep developing accordingly.


ให้ฝึกจากการปฏิบัติธรรม เมื่อมีคำถาม ให้ถามจากผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรม ไม่หาจากการอ่านค่ะ น้องบอก

Keep practicing by doing. When have questions, you should ask from the experienced people who have done Dharma practicing, not from readings.


ประโยคสุดท้ายนี้ น้องฝากบอกสมาชิกทุกคนในกลุ่มค่ะ 

This last sentence, Nice would like to tell all the members of the group.

Translation by Gigi.


ข่มจิต (ไม่แนะนำให้ข่มจิต)

น้องไนซ์ตอบว่า 

การข่มจิตคือการข่มจิตโดยกดไว้อย่างแน่นหนา(เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ)   

ส่วนการน้อมจิตคือน้อมจิตเข้าไปพิจารณา เพื่อให้รู้ถึงเหตุ เมื่อรู้แล้วจะเกิดเป็นปัญญา นำพาไปสู่การละ. เมื่อฝึกเป็นประจำ จิตจะทำงานเป็นอัตโนมัติ จนดับก่อนเกิดเหตุได้ ( เป็นการแก้ที่ต้นเหตุ)